Brandpreventie & Alarm

Huisbranden, een schrikbeeld voor iedereen die een woning bezit. De oorzaak hiervan is vaak niet te voorkomen, maar wel te beperken. Voor uw veiligheid en die van anderen in uw woning, is het van belang om te beschikken over een goed brand preventiesysteem.

Een goed brand preventiesysteem

Deze middelen kunnen, afhankelijk van de brand, voorkomen dat er brand ontstaat of dat een brand zich uitbreid. Hierbij kunt u denken aan rookmelders, blusdekens, koolmonoxide melders en brandblussers. Caan installatie & afbouw verzorgt een complete risicoanalyse van uw woning waarbij zeer aandachtig gekeken wordt naar eventuele verbeteringen op het gebied van brandpreventie.

Inbraakpreventie

U kunt ons tevens om advies vragen op het gebied van inbraakpreventie. Zo bent u nog zekerder van uw veiligheid, die van anderen en die van uw eigendommen.

Contact