Zonnestroom installatie

Om een passende installatie te plaatsen in uw situatie is het van belang te weten hoeveel elektriciteit u op jaarbasis verbruikt. Aan de hand van deze informatie en de plaatsing van de panelen kunnen we een mooie aanbieding voor u maken. Natuurlijk kunnen wij dit combineren met nog meer energiebesparende maatregelen. Kijk ook eens of een warmtepomp in uw situatie gunstig zou zijn.

Wij plaatsen zonnepanelen voor woningen en bedrijven

Maar wat is zonnestroom installatie? Om zonne-energie op te vangen en om te zetten in de elektriciteit die je in je huis kunt gebruiken is een zonnestroomsysteem nodig. Dit systeem kan bestaan uit zonnepanelen.

Hoe duurzaam is zonne-energie?

Zonne-energie is een duurzame manier om energie op te wekken. De belangrijkste reden hiervoor is dat er geen CO2 wordt uitgestoten bij het omzetten van de zonne-energie in elektriciteit. Het is natuurlijk wel zo dat de productie van zonnepanelen energie wordt verbruikt en dus CO2 wordt uitgestoten. Maar die uitstoot is snel goedgemaakt ten opzichte van fossiele brandstoffen. In het proces dat plaatsvindt van zonnestralen tot stroom wordt namelijk geen enkele schadelijk stof uitgestoten. Informeer naar de mogelijkheden die passend zijn in u situatie.

Contact