Zonkracht 8: goed voor opbrengst zonnepanelen?

Steeds vaker wordt er in Nederland een uitzonderlijk hoge zonkracht gemeten. Zonkracht 8,7 betekent dat iemand met een lichte huid al binnen tien minuten flink verbrandt. Maar wat levert die ongekend sterke zonkracht op voor uw zonnepanelen?

Meer rendement

Door de klimaatverandering neemt de zonkracht toe. Ook in Nederland. Naast de negatieve gevolgen hiervan, is er ook iets positiefs aan een hogere zonkracht in Nederland: meer rendement van zonnepanelen. We zijn straks minder afhankelijk van vervuilende stroomopwekking omdat de zon in ons land steeds meer energie levert door de almaar toenemende zonsterkte.

Spaanse opbrengsten voor onze Hollandse zonnepanelen?

De kracht van de zon is in Nederland doorgaans ruimschoots voldoende om zonnepanelen te laten functioneren. Niet voor niets neemt het aantal met zonnepanelen uitgeruste daken in snel tempo toe. Op onderstaand plaatje ziet u hoe dit geldt voor andere landen. Hoe zuidelijker u komt, hoe hoger opbrengst is. In het zuiden van Spanje levert een zonnepaneel al twee keer zoveel aan stroom als bij ons in Nederland. Als de klimaatsverandering zo doorgaat, hebben we over enkele decennia in ons land dus Spaanse opbrengsten van onze Hollandse zonnepanelen.

Wereldwijde verschillen in zonkracht, bron: Solar GIS

Aan de kust de hoogste zonkracht gemeten

Ook binnen Nederland is er verschil in opbrengsten per locatie. Langs de kust zijn de opbrengsten het allerhoogst. In Zeeland en de aan de Noord-West kust is de zonkracht het sterkst. Zonnepanelen leveren daar de meeste stroom. Maar ook in het binnenland zijn de opbrengsten prima te noemen. Zo is het maximale verschil per locatie maar een procent of tien. In combinatie met steeds lagere lage prijzen voor zonnepanelen en de subsidieregeling vanuit de overheid is dit financieel erg aantrekkelijk.

Bron: technische unie